Účtovníctvo rýchlo a kvalitne

 • účtovníctvo je spracovávané externe
 • spolupráca je založená na požiadavkách a potrebách zákazníka, pričom prioritou je kvalita
 • spracovanie podkladov v prípade účtovníctva a daní môže byť celoročné, alebo jednorazové
 • poradenstvo pri vzniku firmy, vybavovanie agendy na úradoch
 • vypracovanie rôznych podkladov podľa potreby: štatistika, finančné analýzy, prehľady, výkazy a iné...

Jednoduché účtovníctvo

... pre malé podniky a živnostníkov, znamená veľkú pomoc nielen v začiatkoch, pretože sa môžu sústrediť na
 • rozvoj svojho podnikania
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy odoslaných faktúr
 • vedenie knihy došlých faktúr
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • sledovanie oznamovacej povinnosti
 • poradenstvo
 • evidencia DPH, daňové priznanie (vypracovanie a podanie)

Podvojné účtovníctvo

... nesprávnym vedením podvojného účtovníctva strácate stovky eur, podvojné účtovníctvo je najmä zdrojom kvalitných podnikových informácií a správne účtovné informácie Vám pomôžu rozhodnúť sa správne
 • vytvorenie účtovnej osnovy
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy pokladne
 • vedenie knihy odoslaných faktúr
 • vedenie knihy došlých faktúr
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • evidencia DPH, daňové priznanie (vypracovanie a podanie)

Mzdy a personalistika

 • prehľady
 • výplatné pásky, výplatná listina
 • výkazy pre poisťovne
 • výkazy pre daňový úrad
 • bankové príkazy na úhradu (miezd pracovníkov, odvody poisťovniam, odvody dane zo mzdy )
 • ročné zúčtovanie dane
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie pracovnej zmluvy alebo dohody

Kontaktný formulár

Ak máte otázku, prípadne chcete vedieť predbežnú kalkuláciu čiastky za naše práce, neváhajte sa obrátiť na uvedené kontakné informácie, alebo pomocou nasledujúceho formuláru.